Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan.

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • De ouders
  • Het personeel
  • De lokale gemeenschap

De schoolraad wordt samengesteld voor:

  • 4 jaar  in het basisonderwijs

In het gesubsidieerd onderwijs overlegt de schoolraad met het schoolbestuur.
Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld:

  • Het studieaanbod
  • Het schoolreglement
  • De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden
  • Welzijn en veiligheid op de school
  • Infrastructuurwerken
  • Het schoolwerkplan

De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur

De schoolraad heeft een informatierecht ten aanzien van de directeur en het schoolbestuur. Directeur en schoolbestuur hebben de plicht de schoolraad te informeren.

De schoolraad van instellingen in het gesubsidieerd onderwijs moet alle leerlingen, ouders en personeelsleden informeren over zijn standpunten en activiteiten.

Verslagen schoolraad:

Verslag schoolraad 29042024

Leden schoolraad:

Personeel
Juf Leen, juf Claudia

Ouders
Pieter Vanslembrouck, Lieve Mertens

Schoolbestuur
Afvaardiging: meester Gert

Lokale gemeenschap