Meervoudige Intelligentie

MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE

Howard Gardner is de grondlegger van Meervoudige Intelligentie.
Hij onderscheidde acht verschillende manieren waarop mensen en kinderen intelligent (knap) kunnen zijn.
Elk kind beschikt over een bepaalde mate van elke “knap” en kan zich met behulp van deze knaps verder ontwikkelen.

“Iedereen is knap en wel op zijn eigen manier”.

Elk individueel kind wordt in zijn kracht gezet.
Een sterk ontwikkelde intelligentie kan een kind helpen een andere intelligentie te ontwikkelen.
De knaps van de kinderen zijn dus voortdurend in beweging.
Er wordt uitgegaan van wat een kind al kan en wat het nog moet leren.

Howard Gardner, psycholoog.

Hieronder vind je de verschillende intelligenties oftewel ‘knaps’. Marcel en Isabelle (onze twee schoolmascottes) beelden ze telkens uit. Met deze tekeningen kunnen de kinderen de intelligenties snel herkennen.