Missie

DE WONDERTUIN… niet toevallig onze naam!
Ieder kind is een wonder,
een wonder met grote gaven, met een eigen aard.
We aanvaarden ieder kind als een uniek persoon, met eigen gevoelens, eigen ervaringen, een eigen temperament.
Onze school/tuin is een ontmoetingsplaats waar de ontwikkelingskansen van elk
kind centraal staan.

MISSIE
Op onze school willen we aansluiten bij leerstijlen van kinderen.
Ieder kind is verschillend en komt op een eigen manier tot leren.
Daarom werken we met het concept van Meervoudige Intelligentie van Howard Gardner.

DE WONDERTUIN… een kleine, warme school waar:
… we de kinderen van heel dichtbij kunnen opvolgen.
… we een ontspannen en daardoor prettige sfeer creëren.
… kinderen zich “veilig” voelen, geprikkeld en uitgedaagd worden
door de manier van lesgeven.
… we rekening houdend met de intelligenties van elk individueel kind
iedereen de kans geven om te leren en te groeien.
… we kinderen begeleiden bij het vormen en verwoorden van hun mening
over thema’s die leven in onze huidige maatschappij.
… kinderen leren beseffen dat ze deel zijn van een groter geheel en dat
ze daar medeverantwoordelijkheid voor dragen.
… kinderen kunnen leren van en met elkaar.
… we als katholieke school onze kinderen respectvol leren omgaan
met zichzelf, anderen, de natuur en onze multiculturele samenleving.